Hervormde-Gemeente-Randwijk

Contact

 

Adresgegevens

Kerk Randwijk Hervormde Gemeente Randwijk
Kerkstraat 1
6668AN
Randwijk
0488-491919
   

Koster

 
G.T. Bunt   
   

Predikant

 
Ds E. Kroon  
   

Scriba

 
W.J. Blok  
   

Kerkbeheer

 
Rabobank NL56 RABO 0133 9800 06
t.n.v. Kerkvoogdij Herv.
  Gemeente Randwijk
   

Diaconie

 
D. Kemp Rabobank NL12 RABO 0133 9290 00
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Randwijk
 

Collectemunten

Rabobank NL27 RABO 0133 9871 24
  t.n.v. Kerk. NH kerk Randwijk

Website

beheerder

naar het begin van de pagina