Hervormde-Gemeente-Randwijk

Catechese

catechisaties

De catechese is het onderwijs aan jongeren van de gemeente. Catechisatie volg je met als doel in de toekomst belijdenis van je geloof af te leggen.
Dat doel lijkt soms ver weg.Toch is het goed om er eens bij stil te staan.
De catechisaties zijn bedoeld om ons de Bijbel uit te leggen. God heeft ons Zijn Woord gegeven, opdat wij een nieuw hart krijgen, vergeving van zonde en eeuwig leven. Daarom is het nodig dat wij God leren kennen, onszelf als zondaar, en Jezus Christus als Verlosser.
De bron van deze kennis is de Bijbel. De catechisaties willen een samenvatting geven van wat er in de Bijbel staat, zodat onze catechisanten de belangrijkste dingen leren die nodig zijn om eeuwig gelukkig te worden.

Aangepaste catechese

Al enkele jaren wordt in onze gemeente aangepaste catechese gegeven met een groepje jonge gemeenteleden. Deze catechese wordt gegeven door medelevende gemeenteleden die toegerust zijn met specifieke gaven voor deze vorm van catechese.

Belijdeniscatechisatie

Van sommigen hebben wij al gehoord dat ze graag belijdeniscatechisatie willen gaan volgen of ernaar verlangen om persoonlijk in het openbaar belijdenis van het geloof af te leggen.
Heeft u of heb jij hier vragen over: neem dan gerust eens contact op met de predikant of met een ouderling.
Volg verder ons kerkblad voor meer informatie.

naar het begin van de pagina