Hervormde-Gemeente-Randwijk
Reglement voor het gebruik van d

verhuur

Reglement voor het gebruik van de kerk, “de Voorhof” en het mortuarium.

Artikel 1

De kerk, “de Voorhof” en het mortuarium zijn eigendom van de hervormde gemeente te Randwijk. De Voorhof en de kerk zijn allereerst bedoeld voor de geestelijke opbouw van eigen gemeente ter plaatse en daarna om diensten te bewijzen aan derden.

De Voorhof bestaat uit de consistoriekamer en vergaderzaal; bij verhuur is de keuken voor algemeen gebruik inbegrepen.

Artikel 2.

De kerk en de Voorhof en/of mortuarium wordt niet in bruikleen gesteld voor overledenen en nabestaanden waarbij de overledene gecremeerd zal worden.

Artikel 3.

Alle activiteiten moeten de toets van Gods Woord kunnen doorstaan.

Artikel 4.

Alleen bij verhuur van de Voorhof mogen in gepaste vorm alcoholische dranken worden geschonken; bijv. bij verjaardagen, jubilea, bijzondere gelegenheden.

Artikel 5.

Kaartspelen, alsmede spelen om geld, mogen niet plaatsvinden.

Artikel 6.

Als huurder mogen er muziekinstrumenten gebruikt worden, echter zonder versterkers.

Artikel 7.

De huur van de Voorhof bedraagt per dagdeel €50,00 of per hele dag €100,00 inclusief serviesgoed en gebruik van apparatuur. Het serviesgoed is eigendom van de kerk en wordt, voor zover mogelijk, beheerd door de koster. Wat gebroken, vermist, beschadigd of vernield wordt,

is voor rekening van de huurder. Alle gemeenteactiviteiten, uitgaande van de hervormde gemeente te Randwijk, zijn vrijgesteld van huur.

Artikel 8.

Op zaterdagavond dienen alle lichten voor de zondag uit te zijn.

Artikel 9.

Het mortuarium is alleen bestemd voor het opbaren van overledenen.

In normale omstandigheden mogen ten hoogste 3 overledenen opgebaard worden.

Er dient altijd een plaats opengelaten te worden voor de eigen gemeenteleden.
Artikel 10.

Bij het opbaren dienen de gebruiken van de plaatselijke hervormde gemeente in acht genomen te worden.

Artikel 11.

Huur van het mortuarium 1 dag 1(of dagdeel) €200,00

Huur van het mortuarium 2 of 3 dagen €300,00

Huur van het mortuarium 4 of 5 dagen €400,00

Inclusief de Voorhof of kerkgebouw voor condoleance en rouwdienst

Het gebruik van een zaal zonder mortuarium voor een rouwdienst wordt apart in rekening gebracht.

Huur van de kerk 1 dagdeel €150,00

Artikel 12.

De betreffende begrafenisondernemer huurt het mortuarium van de kerkrentmeesters. De huurder zorgt als gebruiker voor het serveren van de koffie e.d.

Artikel 13.

Voor condoleancebezoeken en rouwdiensten moet ten allen tijd plaats worden gemaakt.

Artikel 14.

‘s Zondags is het mortuarium tijdens de erediensten gesloten voor bezoek.

Artikel 15.

De kerkrentmeesters stellen de koster aan als verantwoordelijke voor de praktische zaken voor het gebruik van de kerk en “de Voorhof” tijdens de uitvaartdienst.

Artikel 16.

De tarieven worden zo nodig elk jaar door de kerkrentmeesters opnieuw aangepast.

Artikel 17.

Wijzigingen van dit reglement kunnen aangebracht worden in een vergadering van de kerkrentmeesters.

Artikel 18.

Artikel 2 kan onder geen enkele voorwaarde gewijzigd worden.

Artikel 19.

In gevallen, waarin het reglement niet voorziet, nemen de kerkrentmeesters een beslissing.
Aldus vastgesteld met meerderheid van stemmen, in de gecombineerde vergadering van

de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters op

Ondertekenden:

M. van Voorthuijsen, vz. kerkrentmeesters ds. E. Kroon, vz. v.d. kerkenraad

……………………………………………… ……………………………………..

C.G.J. Vermeer, secr. kerkrentmeesters W.J. Blok, scriba v.d. kerkenraad