Hervormde-Gemeente-Randwijk

Kerkbeheer

College van kerkbeheer

Het college van kerkbeheer heeft als taak het beheer van de gelden en goederen van de gemeente, die niet onder de diaconie vallen. Het is een college vanwege de kerkenraad en is aan hem verantwoording schuldig. De beide ouderling-kerkrentmeesters zijn lid van de kerkenraad en op de vergaderingen aanwezig, waardoor de band tussen kerkenraad en college van kerkbeheer tot uiting komt.
De kerkrentmeesters worden bijgestaan en geadviseerd door een commissie van bijstand; deze leden zijn lidmaten van de gemeente en worden benoemd door de kerkenraad op bindende voordracht van het college van kerkrentmeesters, en deze stelt de voordracht op na overleg met de commissie van bijstand.

Het werk van het kerkbeheer beslaat ruwweg acht terreinen:
  • landerijen (beheer, notariële akten, overleg KKG, verkoop van gewas).
  • woonhuizen (notariële akten, verhuur, inspectie en onderhoud)
  • contacten met diverse personen (predikant, koster, hovenier, organist, aannemers)
  • onderhoud van kerkelijke gebouwen en goederen (De Voorhof, mortuarium, kerk, orgel)
  • begraafplaats (eigendomsrechten, onderhoud, reglement)
  • verhuur (De Voorhof, inventaris, zitplaatsen)
  • financiën (begroting, jaarrekening, salarissen, verzekeringen, subsidies)
  • overlegsituaties (gemeente Overbetuwe, kerkenraad, verenigingen, provinciale en landelijke vergaderingen)


ANBI tranparantie gegevens Kerkbeheer

ANBI Transparentie gegevens Kerkbeheer

Kerkrentmeesters:  
M. v Voorthuijsen voorzitter
J. V Voorthuijsen secretaris
J. Janssen penningmeester
Leden van de commissie van bijstand
H. de Waal
H. Heenck
J. Floor
G. Budding

naar het begin van de pagina