Hervormde-Gemeente-Randwijk

Kerkenraad

Samenstelling

De kerkenraad van onze gemeente bestaat uit een predikant, vier ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen. De taak van de ouderlingen is de gemeente bijeen te brengen en te zorgen dat in haar alles met orde en eerbied geschiedt. Verder hebben zij, met de predikant, het opzicht over de gemeente en zij zijn samen met hem bezig in de herderlijke zorg, de catechese, de evangelisatie en de geestelijke vorming van de jeugd. De gemeente is verdeeld in 3 wijken. De wijkouderling heeft de bijzondere zorg over zijn wijk en is verantwoordelijk voor huisbezoek daarin.

De samenstelling van het consistorie en de wijkindeling

predikant: Ds. E. Kroon
   
ouderling: G. Floor  
Wijk Noordwest: Lakemondsestraat, De Hel, Ooyhuizensestraat, Veerweg, Randwijkse Rijndijk,
Dijkstraat, Erfstraat, Kon. Julianastraat, Oranjehof, Pr. Beatrixstraat en Johan Frisostraat. Tevens Gastleden.
   
ouderling/scriba: W.J. Blok
Wijk Oost: Kerkstraat, Achterstraat, Nijburgsestraat, De Hoeve, De Asterd.
   
ouderling/organist: M. Blok
Wijk Zuid: Hemmensestraat, Knoppersweg, Campmanplein, Lipperstpad, Bredeweg, Kon. Emmastraat,
Kon. Wilhelminastraat, Pr. Bernhardstraat en Willem Alexanderstraat.
   
jeugdouderling:
   
ouderling-kerkrentmeester: M. van Voorthuijsen  
   
ouderling-kerkrentmeester: C. Vermeer
   
diaken: A. Kalisvaart
voorzitter
   
diaken: W.M. De Waal
secretaris
   
diaken: D. Kemp
penningmeester

Als u een beroep wilt doen op de kerkenraad, wendt u zich dan tot de predikant of de wijkouderling

naar het begin van de pagina