Hervormde-Gemeente-Randwijk

Koffie-ochtenden

Koffie-ochtenden voor vrouwen

Eén ochtend in de maand is er een koffie-ochtend voor vrouwen in de Voorhof. De data van de bijeenkomsten vind je in het menu bij agenda . Vrouwen van alle leeftijden en ongeacht hun kerkelijke achtergrond zijn van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, en samen bezig te zijn rondom Gods Woord, de Bijbel.

In het dagelijks leven komt er zoveel op iedereen af, dat het erg goed is om samen na te denken, samen te zoeken naar wat de Heere God ons zegt in Zijn Woord. De koffie-ochtenden zijn ook bedoeld om andere vrouwen van buiten onze gemeente mee naar toe te nemen, om ook voor hen en met hen elkaar tot een hand en een voet te kunnen zijn! Dus vraag gerust je buurvrouw, je vriendin of zomaar iemand die je tegenkomt mee naar de koffie-ochtend.

Op de ochtenden wordt er gezongen, gebeden, en er is een Bijbelstudie met vragen waarover in groepjes nagedacht wordt. Ook komt er wel eens een spreekster of hebben we een vrije bijdrage van iemand.

We hopen op goede gezegende ochtenden, ook met u!

naar het begin van de pagina