Hervormde-Gemeente-Randwijk

Kringwerk

Bijbelkring

De Bijbelkring is bedoeld voor alle gemeenteleden vanaf ongeveer 45 jaar. Eén keer per maand komen we bijeen in de Voorhof. De data van de bijeenkomsten vind je in het menu bij agenda en in de kerkbode. We hopen en bidden weer vele (ook nieuwe) gemeenteleden te kunnen begroeten. Om samen de Schriften te onderzoeken. Want de Heere Jezus zegt toch: “Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben. En die zijn het, die van Mij getuigen!”. Daarom, meer dan welkom!
Na de pauze, waarin koffie/thee gedronken wordt, worden vragen naar aanleiding van het bijbelgedeelte besproken, maar ook andere vragen en opmerkingen kunnen aan de orde komen. En wie alleen maar luisteren wil, is evenzeer van harte welkom. U zult er zeker geen spijt van hebben. Wat is er nu fijner dan om samen, ook in de week, over Gods Woord te spreken en te denken?
Nogmaals, van harte welkom!

Jonge Lidmatenkring

Deze kring is opgezet voor alle jonge belijdende leden van onze gemeente. Verschillende Bijbelse onderwerpen die op de belijdeniscatechese zijn behandeld willen we verder uitdiepen. Samen zittend aan de voeten van Christus. Hij alleen geeft door Zijn Woord en Geest ‘hoger onderwijs’! Waardoor Hij steeds groter wordt in ons leven en wij kleiner. Opdat we Hem als onze enige gerechtigheid voor God leren kennen en/of steeds meer leren kennen. Als de Heere Jezus, Filippus tot navolging roept, kan Filippus het niet laten om ook Nathanaël uit te nodigen tot Jezus te komen. Nathanaël heeft allerlei ‘ja, maars’. Misschien herken je ze wel uit je eigen leven. Filippus weet ook nog niet alles, net zoals wij. Maar één ding weet hij zeker, als Nathanaël maar onder het gehoor van Jezus komt. Want Hij heeft DE woorden van het eeuwige leven! Daarom Nathanaël: “Kom en zie!”. Zeggen jullie dat ook maar tegen elkaar jonge vrienden: “Kom en zie!”.
De data van de bijeenkomsten vind je in het menu bij agenda en in de kerkbode.

Lidmatenkring

De kerk is de plaats van de Godsontmoeting. Daar worden we stil. Daar is stilte. Daar gaat de bijbel open, die de bemiddeling is tussen
de wereld van God en ons bestaan. In de week is de Voorhof op allerlei momenten open om stil te zijn, te bidden, te mediteren over
een enkele tekst. U / jij wordt de mogelijkheid aageboden om zich in kleine kring te verdiepen in de bijbel en /of samen met broeders en zusters contact te hebben in een gemeenschappelijke beleving van
het geloof door middel van gebed, omzien naar elkaar. De kerk is
de plaats van de ontmoeting met God, die onze ziel zo broodnodig heeft. Die God stuurt ons vervolgens weer de wereld in, waar we opgeladen met Zijn kracht; anders zullen leven dan zonder deze ontmoeting en deze kracht. 

Voor wie is deze kring?
Voor alle lidmaten tussen de 30 en 50 jaar. Deze leeftijden zijn meer bedoeld als indicatie dan als grens.

Hoe ziet deze avond eruit?
Eén maal per 14 dagen komen we bij elkaar in “De Voorhof”.De data van deze bijeenkomsten vind je in het menu bij agenda en in de kerkbode. We beginnen met het zingen van een aantal psalmen/liederen. Waarna één van de aanwezigen de avond opent met gebed. We behandelen een bijbelgedeelte of deel van een bijbelboek aan de hand van een inleiding.
Hierbij proberen we lijnen te trekken van actualiteiten uit het dagelijkse leven naar het Licht van het Woord. Nieuwe ideeën zijn van harte welkom. Na een avond van luisteren naar de woorden van God, discussiëren en leren van elkaar sluiten we rond 22.00 uur af met zingen. Eén van de aanwezigen sluit de avond met gebed.

Waarom is het zinvol om te komen?
Als u of jij die belangstellende zoeker bent, die op zoek is naar antwoorden, richtlijnen voor het leven. Als u/jij niet weet wat het doel is van je leven of wat Gods wil is, kom dan!!
Eerlijkheidshalve moeten we erbij vermelden dat het ook nog heel gezellig is en dus niet alleen maar “zware kost”.

naar het begin van de pagina