Hervormde-Gemeente-Randwijk

 

 

RANDWIJK

 Zondag 4 juni

 Eerste Pinksterdag

10.00 uur Ds. E. Kroon Psalm 148 : 5

18.30 uur Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht Psalm 115 : 1 Diaconale collecte: GZB Pinksterzendingscollecte Extra collecte kerkbeheer: onderhoud Voorhof

 Maandag 5 juni Tweede Pinksterdag

10.00 uur Ds. A.N. van der Wind, Hollandscheveld Psalm 126 : 2 Diaconale collecte: GZB Pinksterzendingscollecte Extra collecte kerkbeheer: onderhoud Voorhof

 Zondag 11 juni 10.00 uur Ds. K.C. Kos, Ede Psalm 65 : 4

18.30 uur Ds. E. Kroon Psalm 123 : 1 Diaconale collecte: Vakantieweken Hervormde Vrouwenbond Extra collecte kerkbeheer: onderhoud Voorhof

 Zondag 18 juni 10.00 uur Ds. E. Kroon, bediening Heilige Doop Psalm 146 : 6

18.30 uur Ds. H.M. Burggraaf, Wekerom Psalm 86 : 5 Diaconale collecte: Stichting De Ondergrondse Kerk Extra collecte kerkbeheer: onderhoud Voorhof

ALGEMENE BERICHTEN

Vrijwilligers gevraagd voor Zomer-3-daagse Kinderevangelisatieclub in Hoorn Van 30 augustus (avond) t/m 2 september organiseert kinderclub 'Voltreffer' een speciale Zomer-Bijbel-3-daagse in Hoorn. Dit is een speciale activiteit die in de zomervakantie plaatsvindt, om zo meer kinderen bekend te maken met het Evangelie. We zetten tenten op in de verschillende woonwijken, waar we een ochtend- en middagprogramma houden. Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar vrijwilligers die mee willen draaien in het kinderprogramma. Enige ervaring met kinder-(evangelisatie)werk is fijn, maar niet vereist. Voor overnachting en eten wordt gezorgd. De voorbereiding vraagt wel wat van je tijd. We organiseren 1-2 toerustingsavonden om het programma in te delen. Denk hierbij aan o.a. het Bijbelverhaal, liederen, teksten, knutselwerkjes en spelletjes. Het materiaal wordt vanuit de organisatie beschikbaar gesteld. Kinderclub 'Voltreffer' is een kinderevangelisatieclub in Hoorn en onderdeel van 'Het Lichtbaken', de plaatselijke gemeente.  Ben je enthousiast geworden? Heb je nog vragen? Neem contact op met Elise de Koning, elisedekoning@live.nl of 0641280755. Informatie over de kinderclub: www.kinderclubvoltreffer.nl. Voor gemeente 'Het Lichtbaken' zie www.hetlichtbakenhoorn. nl

 RANDWIJK

Bij de erediensten

 In de keten van heilsfeiten letten wij nu in het bijzonder op de parel van Pinksteren. De Geest werd uitgestort en blijft in deze bedeling werkzaam tot de jongste dag, waarop Christus terugkomt op de wolken van de hemel. De Geest is werkzaam om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, en te overtuigen van de waarheid in Christus. Opdat wij tot de gekruisigde en opgestane Jezus komen. Hij is nu boven en leeft altijd om voor Zijn volgelingen te bidden. Na Pinksteren volgt in de gouden keten nog één heilsfeit: de wederkomst. Dan zullen Gods kinderen Hem in het aangezicht kunnen zien. En zullen wij eeuwig drinken uit de rivier van levend water.

 Zieken

  Al onze zieken wensen wij hulp en kracht van de HEERE toe. Bij Hem is het leven te verkrijgen tot in eeuwigheid. Laten we ook veel over dit eeuwige leven nadenken. Als wij in Christus sterven, zullen wij in Christus God zien, van aangezicht tot aangezicht. We zullen geheel verwonderd zijn over die oneindige heerlijkheid. Zorg dan wel dat u in Christus’ armen in dit leven al veilig bent. De Heere belooft dat hij gebed om bekering, geloof en volharding zal verhoren. We denken ook aan de families waar grootouders inmiddels zijn overleden, of nog steeds erg ziek zijn. Laat uw troost van de HEERE zijn, die het leven schiep en nog onderhoudt.

 Jarigen

 Dhr. G. Goedvriend, Kerkstraat 31, 6668 AP Randwijk, wordt op 14 juni 72 jaar. Mw. D.J. Jaspersen-ter Maaten, Nijburgsestraat 45, 6668 AZ Randwijk, wordt op 14 juni 86 jaar. Wij wensen de twee jarigen Gods rijke zegen toe. Een fijne dag in de kring van familie en vrienden gewenst. Laat ieder ’s HEEREN goedheid loven, Want goed is d’Oppermajesteit: Zijn goedheid gaat het al te boven, Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

 Adressen gemeenteleden in tehuizen e.d.

 Mw. M.A. Nout-Vink, Eldenstaete, Mr. D.U. Stikkerstraat 126, B138, 6842 CW Arnhem.

Mw. L. Vroegop-Breunissen, Liefkenshoek, Hyacintenstraat 23, app. 41, 6666 BR Heteren.

 Mw. H. van Neerbos-Bulte, Liefkenshoek, Hyacintenstraat 23, app. 22, 6666 BR Heteren.

 Arina Blok, Siloah wonen, Keizersdijk 6, 7462 JB Rijssen.

 Job de Geus, Dr. Schaepmanplein 35b, 7161 GE Neede.

 Stefan van Manen, Mondriaanlaan 54, 6708 NG Wageningen

 Kerkenraadsvergadering

 Op 8 juni vergadert de kerkenraad. We bidden om kracht en zegen bij de besprekingen en de besluitvorming.

 Grote schoonmaak

 Hopelijk heeft u of jij nog een gaatje kunnen vinden in de agenda voor de grote schoonmaak van de kerk en Voorhof. Deze is gepland van maandag 12 juni tot en met woensdag 14 juni; zowel ‘s morgens als ‘s avonds vindt de schoonmaak plaats. Voor deze praktische hulp kunt u/jij zich opgeven op de formulieren die in de hal van de kerk liggen. Alvast hartelijk dank voor uw aanbod en medewerking. Namens het college van kerkbeheer, C. Vermeer.

Doopzitting

 Op 18 juni hopen wij in het midden van de gemeente de Heilige Doop te bedienen aan Eva Kemp, dochter van Dinant en Elize, zusje van Boaz. In verband hiermee wordt op dinsdag 13 juni om 19.30 uur doopzitting gehouden in de consistoriekamer. Graag trouwboekje meenemen.

 Belijdenis Job de Geus

 Op zondag 18 juni hoopt Job de Geus belijdenis af te leggen in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Neede. In deze gemeente heeft Job een gastgezin waar hij de zondagen verblijft als hij niet in Heteren is. Job, wij wensen je de zegen toe van onze God. Wij hopen dat je vast van plan bent ook je hele leven bij je jawoord te blijven. God is erg trouw, dus Hij wil altijd bij je zijn. Laten we Job een kaartje sturen. Zijn adres is: Dr. Schaepmanplein 35b, 7161 GE Neede.

 Laurens Huisman jarig Op 20 juni hoopt Laurens Huisman zijn zesde verjaardag te vieren. Hij vindt het heel leuk om een kaartje of een berichtje te krijgen. Postadres is: Laurens Huisman Jahorinska Ulica 12 Osijek 31000 Croatia Ook via internet is het mogelijk om een bericht te sturen: Email: jelle@jhnet.nl of janneke@jhnet.nl Bekijk ook eens de website: levenstekens.nl en de weblog: jannekeonderweg.nl Janneke schrijft op de weblog steeds nieuwe belevenissen die ze als gezin meemaken. De moeite waard om te lezen! Namens de thuisfront commissie, Ellen van Maanen

 Uit Kroatië (5) 

We parkeerden onze auto aan de zijkant van het weggetje en zodra we de deur openden, stonden er minstens vijf jongetjes om ons heen. Pet kuna! Pet kuna! Ze bedelden om geld. We werden ontvangen, er werd sterke Turkse koffie gezet en het was een in- en uitlopen van mensen. Er zijn hier zo’n vijf gezinnen. Helaas nog twee mannen. Drie vaders dus ‘lost in action’. Eén in de gevangenis, één weggelopen en één gestorven bij het stelen van ijzer. Hij kreeg plotseling een schok. Het gebeurt helaas. Het was de papa van een paar van die kleine bedelende knulletjes die om onze auto zwierven. De kinderen in welke leeftijd dan ook, ergens tussen de 0 en 18 gaan niet naar school. Uitgesloten voor een baan, een toekomst en verdere ontwikkeling. Een jonge peuter huilt. Zijn fles wordt gevuld met een restje Turkse koffie. Hij drinkt het gretig en zwaait daarna agressief met een stok in het rond. Jong geleerd, oud gedaan. In al de chaos is er gesprek. Ik glip er even tussen uit en volg de kinderen naar het varkenshok. Een rat rent snel de hoek om. De varkens worden goed verzorgd, zover het gaat. Het hout wordt klaargemaakt voor de winter en er is bedrijvigheid alom in deze trieste bedoening. Hard werk voor de weinige overgebleven mannen. De kinderen zijn zo blij met alle aandacht die ze krijgen. Geduldig herhalen ze de moeilijke woorden minstens tien keer en we beleven er plezier aan. Nooit verlaten we zo’n plek zonder gebed en wat kennis over God. Een jongetje blijft dralen en steekt zijn hand in de lucht om iets te vragen. Hij wil meer horen. Hij wil leren. Hij wil weten! Hij vroeg maar door. Je ziet de hoop leven in zijn ogen. Hij vroeg hoe je die deur dan open kunt zetten, hoe je God kunt leren kennen. En het werd hem verteld. We hebben met hem gebeden, God kent zijn verhaal. Het is nog niet af, bid alstublieft mee om een goede afloop. 

 

 

 

Oppasrooster

 4 juni (Eerste Pinksterdag) Mariska de Waal, Lotte van Voorthuijsen, Marc van Voorthuijsen 5 juni (Tweede Pinksterdag) Jorieke Verwoert, Frank Averink, Willem van Deelen 11 juni Mirjam Floor, Anne Heenck, Jannelie Tiggeloven 18 juni Gerieke Bunt, Yannick de Waal, GeertJan van Deelen 25 juni Elize Kemp, Marilene Vermeer, Froukje van Manen

 Uit de pastorie

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw, Ds. E. Kroon

 

naar het begin van de pagina