Hervormde-Gemeente-Randwijk

Kerktelefoon

Kerktelefoon

Wie niet meer in staat is de samenkomsten van de gemeente bij te wonen, kan een kerktelefoon aanvragen. Daarnaast is dit mogelijk voor ouders, die ’s avonds niet naar de kerk kunnen vanwege kleine kinderen. De kerktelefoon kun u aanvragen via de scriba van de kerkenraad. Na goedkeuring van de aanvraag door de kerkenraad, zorgt het kerkbeheer dat de kerktelefoon bij u wordt aangesloten.
Door de kerkrentmeesters is gekozen voor een Streamit Kerktelefoonsysteem. Hierbij staat een computer in de kerk, deze stuurt de opname door naar audioserver, het signaal wordt vervolgens naar de luisteraars gedistributeerd. Er zijn twee mogelijkheden om de diensten te beluisteren, direct of later omdat de kerkdiensten enkele maanden opgeslagen blijven.

1. via de Lukas ontvanger:
Deze is als vervanger van het kastje dat jaren dienst heeft gedaan. Mede hierdoor kunnen we u bij de zondagse eredienst en bij de doordeweekse activiteiten betrekken.
De kosten voor het nieuwe systeem zijn nu ongeveer € 5,- per aansluiting per maand. Daarbij komen nog wel de telefoonkosten voor u bij als er gebruik gemaakt wordt van de telefoonlijn, per kerkdienst ongeveer € 0,85 als het abonnement bij KPN is afgesloten, maar dit bedrag kan verschillen als men gebruik maakt van een andere telecom-aanbieder. Wel worden er nog kerktelefoonbusjes voor een bijdrage door Jenny Gerritsen opgehaald als inkomsten voor de kerk. Nu er geen aan- en afsluitkosten zijn om een Lucas-ontvanger te installeren is het makkelijker om ook tijdelijk bij u zo’n ontvanger te plaatsen als u voor een kortere periode niet in de gelegenheid bent om de kerkdiensten bij te wonen.

2. via internet:
Verder is het mogelijk om de diensten, door-de-weekse bijeenkomsten en de vrijdagavonduitzending via
kerkdiensgemist.nl of via deze site te beluisteren.
Hieronder staat beschreven hoe u moet handelen om een dienst te beluisteren via audioserver, direct of later . U beschikt ook over de mogelijkheid om een dienst te downloaden en zelf te bewaren. Wel spreken we de wens uit dat u de reguliere diensten, indien mogelijk, blijft bijwonen. Moge de Heere, die niet aan tijd en plaats is gebonden, ook deze middelen in ons midden zegenen om ook zo te komen tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.

Het (direct) luisteren van kerkdiensten van de Hervormde gemeente Randwijk via Internet.
 • Start Internet Explorer op.
 • Typ in de adresbalk: http://www.audioserver.nl
 • Druk op Entertoets.
 • U komt nu op de home-page van AUDIOserver.
 • Klik in de linker kolom op »Kerken / Potcasts«
 • Nu verschijnt in het midden een lijst met aangesloten kerken.
 • De kerkgenootschappen staan in alfabetische volgorde (Bapt.gem, Chr. Ger. Kerk enz.)
 • Onder Hervormde gemeente (PKN) is de Hervormde gemeente Randwijk te vinden.
 • Klik op de zwarte driehoek voor beluisteren van een rechtstreekse uitzending.
 • Klik op de groene pijl om naar een opgenomen (eerdere) dienst te gaan.
 • Als u op de zwarte driehoek klikt, terwijl er geen uitzending is, krijgt u een bandje met de boodschap: "Geachte luisteraar, er is op dit moment geen uitzending. Dit bericht wordt herhaald tot de volgende uitzending begint".

naar het begin van de pagina