Hervormde-Gemeente-Randwijk

Jeugdclubs

Jeugdclubs "De Benjamins” en “Bezaleël"

De Heere Jezus zegt van de kinderen:
"Laat ze tot Mij komen en verhindert ze niet".
Zo wil ook de jeugdclub “De Benjamins” en “Bezaleël” zijn.
Laat de kinderen naar de club komen zodat ze nog meer bezig mogen zijn met het Evangelie van de Heere Jezus Christus.
Niet alleen in praten, maar ook in creativiteit of spel, waardoor hun verlangen om over de Heere Jezus te horen groter mag worden. Het is de bedoeling dat er iedere week club wordt gehouden op de daarvoor bestemde dagen.
Alleen in de schoolvakanties is er geen club.
Naast de gewone clubavonden zijn er nogal wat jaarlijkse activiteiten:
Startdag
Bowlen
Oliebollenactie
Kerstfeestviering met jeugdvereniging
Jaaravond met jeugdvereniging
Thema-avond met jeugdvereniging
Paasappel / afsluitavond met jeugdvereniging
Tieneravond
Jeugddag

Beide laatste activiteiten worden georganiseerd door de H.G.J.B.

Door de grootte van de club en het grote leeftijdsverschil is de jeugdclub verdeeld in verschillende groepen.

Jeugdclub "De Benjamins"

Leeftijd: jongens en meisjes die in groep 3 en 4 zitten van de basisschool.

Jeugdclub "Bezaleël" 1

Leeftijd: jongens en meisjes die in groep 5 en 6 van de basisschool zitten.

Jeugdclub "Bezaleël" 2

Leeftijd: jongens en meisjes die in groep 7 en 8 zitten van de basisschool.

Jeugdclub "Bezaleël"3

Leeftijd: jongelui vanaf de basisschool tot ongeveer 15/16 jaar zijn welkom.

 

naar het begin van de pagina