Hervormde-Gemeente-Randwijk

Diaconie

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.

Beleidsplan Hervormde gemeente Randwijk

Beleidsplan

ANBI gegevens Diaconie

ANBI Transparentie gegevens Diaconie

Samenstelling

diaken: A. Kalisvaart
voorzitter
   
diaken: J.D. Huibers
secretaris
   
diaken: D. Kemp  
penningmeester

naar het begin van de pagina