Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Bediening Heilige Doop

Er zijn geen vaste data voor doopdiensten. Wanneer ouders een kind ten doop willen houden, wordt in onderling overleg een datum vastgesteld. Voorafgaande aan de bediening van de Heilige Doop wordt een doopzitting gehouden, waarin we met de doopouders een gesprek houden, waarin vooral het Doopformulier aan de orde komt. Ouders wordt verzocht het trouwboekje mee te nemen.