Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Diaconie

De taak van de diaconie is een voortdurende oproep aan de leden van de gemeente tot dienstbaarheid, het vervullen van de dienst van barmhartigheid tegenover gemeente en wereld, het dienen aan de tafel des Heeren, het inzamelen van de liefdegaven en het beheren van diaconale gelden en goederen. Onder hulpverlening door de diaconie vallen onder meer de volgende gebieden:
* Het inzamelen en beheren van geld en goederen
* Hulp aan de naaste die in nood verkeert, zowel praktisch als op financieel gebied
* Zorg voor zieken, ouderen, alleenstaanden, minder validen en anders begaafden
* Financieel ondersteunen van de zendingsprojecten in binnen- en buitenland

Bankgegevens Diaconie:
Rabobank NL12 RABO 0133 9290 00 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Randwijk

Diakenen:

* J.D. Huibers - secretaris; ###ZGlhY29uaWVAaGVydm9ybWRlLWdlbWVlbnRlLXJhbmR3aWprLm5s###
* A. Kalisvaart - voorzitter
* D. Kemp - penningmeester