Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Catechisatie

Jongerencatechisatie

In het winterseizoen wordt er vanuit de gemeente catechisatie aangeboden aan  onze jongeren. Catechisatie dient om de leer van Gods Woord ons eigen te maken. Daarbij is het de gewoonte dat we ook dingen uit ons hoofd leren. Want wat in ons hoofd is opgeslagen, wil de Heere tot werkelijkheid maken in ons leven, als Hij ons verstand verlicht en ons hart beweegt tot geloof. Bedenk: wat niet in je hoofd zit, kan ook niet in je hart komen! Parate kennis van Gods Woord en de belijdenisgeschriften is echt een geweldige zegen voor je leven. Je kan er later ieder moment dat het nodig is over beschikken. En de Heilige Geest wil deze kennis toepassen op de vele momenten dat we het in het geloof zo hard nodig hebben. 
De catechisaties worden in oktober tot en met maart gegeven door ds. Mauritz. Op zo’n twintig woensdagavonden zijn jullie welkom in de School met de Bijbel. We gaan verder met de bij jullie al bekende methode Just Read It!
De groepsindeling is:
12 – 15 jaar                        19.00 – 19.45 uur
16 jaar en ouder                 20.00 – 20.45 uur

Belijdeniscatechisatie

Na de jongerencatechisatie volgt gewoonlijk de belijdeniscatechisatie. Het doel van deze catechese is dat je mag komen tot het afleggen van belijdenis van het geloof. Belijdenis doen wil zeggen dat je je doop persoonlijk gaat onderschrijven. Het is de openbare verklaring dat je van harte gezind bent om God lief te hebben door Jezus Christus, Hem ook vanuit Jezus Christus van harte te gehoorzamen, de wereld te verzaken, je oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Als dat verlangen bij jou leeft, ben je hartelijk welkom op de belijdeniscatechisatie. Wellicht leven er ook vragen bij je. Zoals: ‘ben ik er wel aan toe?’ ‘Is mijn geloof wel echt?’ ‘Span ik me er wel genoeg voor in?’ Als je met deze of andere vragen zit, neem dan gerust contact op met onze predikant of met je wijkouderling. Een gesprek kan opluchting en ook opheldering geven. Het is ook niet gelijk nodig om na het eerste seizoen belijdenis van het geloof af te leggen. Je mag ook meerdere seizoenen belijdeniscatechisatie volgen. Wellicht zijn er ook ouderen in de gemeente die nog geen belijdenis hebben gedaan. Als u zich aangesproken voelt door dit bericht, schroom dan niet om ook contact op te nemen. De belijdeniscatechisatie wordt  gehouden op maandagavond om 19.45 uur en wordt verzorgd door onze eigen predikant, ds. Mauritz.

Huwelijkscatechese

Voor aanstaande bruidsparen is er de mogelijkheid om een aantal avonden huwelijkscatechese te volgen. In de huidige tijd staat de visie van de Bijbel op huwelijk en seksualiteit helaas ver af van wat buiten de kerk gebruikelijk is. Mede daarom wordt van jullie verwacht dat je aan de huwelijkscatechese deel zal nemen. Ds. Mauritz spreekt met jullie de onderwerpen af en verzorgt ook deze catechese.