Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Catechisatie

Jongerencatechisatie

In het winterseizoen wordt er vanuit de gemeente catechisatie aangeboden aan  onze jongeren. De catechisatie dient om de leer van Gods Woord eigen te maken. Dát je gelooft is belangrijk, maar ook wát je gelooft! Om die reden leren we om de zoveel tijd ook een belangrijke Bijbeltekst of Bijbelse geloofszaak uit ons hoofd. Wat in ons hoofd is opgeslagen, wil de Heere immers door de gezegende werking van Zijn Heilige Geest tot werkelijkheid maken in ons hart en leven! 

De catechisaties worden in oktober tot en met maart gegeven door ds. Mauritz. Op zo’n twintig woensdagavonden zijn jullie welkom in de School met de Bijbel. We gaan verder met de bij jullie al bekende methode Just Read It!

De tijden zijn als volgt:
Groep 1 (12 – 15 jaar)                        19.00 – 19.45 uur
Groep 2 (16 jaar en ouder)                 19.45 – 20.30 uur

Belijdeniscatechisatie

Na de jongerencatechisatie kan er ook belijdeniscatechisatie worden gevolgd. Het doel van deze catechese is dat je mag komen tot het afleggen van belijdenis van het geloof. Belijdenis doen wil zeggen dat je je doop persoonlijk onderschrijft. Het is de openbare verklaring dat je van harte gelooft in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en dat je Hem in alle dingen met liefde wenst te gehoorzamen naar de regel van de Heilige Schrift. Als dat verlangen bij u of jou leeft, ben je hartelijk welkom op de belijdeniscatechisatie. Wellicht leven er vooraf vragen bij je. Neem in dat geval dan eerst contact op met onze predikant of je wijkouderling. Doe dat met een gerust hart. Een gesprek vooraf kan je opluchten en ook verheldering geven. Het is overigens niet gelijk nodig om na het eerste seizoen belijdenis van het geloof af te leggen. Je mag ook meerdere seizoenen belijdeniscatechisatie volgen. Als u of jij belijdeniscatechese wil gaan volgen, neem dan contact op met ds. Mauritz. De belijdeniscatechisatie wordt  gehouden op woensdagavond vanaf 20.30 uur en wordt verzorgd door onze eigen predikant, ds. Mauritz.

Huwelijkscatechese

Voor aanstaande bruidsparen is er de mogelijkheid om een aantal avonden huwelijkscatechese te volgen. In onze tijd staat de visie van de Bijbel op huwelijk en seksualiteit helaas ver af van wat velen buiten de kerk normaal zijn gaan  vinden. Het is om die reden dat we bij aanstaande bruidsparen huwelijkscatechese aanbevelen. Ds. Mauritz verzorgt de huwelijkscatechese en spreekt met jullie de onderwerpen af en op welke avonden het wordt gegeven.