Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Bediening Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar viert de gemeente in een zondagmorgendienst het Heilig Avondmaal. De belijdende leden van de gemeente hebben toegang tot de tafel. Belijdende leden van een andere hervormde gemeente of andere kerk kunnen worden toegelaten, wanneer zij vooraf aan de kerkenraad toestemming vragen. ’s Zondags vóór de viering van het Heilig Avondmaal wordt er een dienst gehouden ter voorbereiding. In de avonddienst na de viering is er een dienst van dankzegging en nabetrachting. In de tussenliggende week is er voor de gemeente een uur van bezinning op de viering van  het Heilig Avondmaal.

Voor het censura morum kunt u tot uiterlijk de dinsdag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal contact opnemen met uw wijkouderling of met de predikant. De kerkenraad handelt hierbij naar de regel van Mattheüs 18:15-17.