Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Veilige gemeente en inzet van vertrouwenspersoon

De kerk wil een veilige plaats zijn voor iedereen. Toch kan er ongewenst grensoverschrijdend gedrag worden ervaren of gesignaleerd door iemand. Voor mensen die hiermee te maken hebben en die daar graag over willen praten, heeft de Hervormde Gemeente Randwijk 2 vertrouwenspersonen aangesteld. Bij hen kan u/jij terecht als je een melding wilt doen.

Wat is een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor ieder gemeentelid. Het kan zijn dat je zelf ervaringen hebt met ongewenst gedrag, maar het kan ook zijn dat je dit signaleert bij anderen binnen de kerk.
Een vertrouwenspersoon is er dus voor iedereen die ongewenst grensoverschrijdend gedrag ervaart of signaleert. Dat kan zijn agressie, geweld, machtsmisbruik, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. Een vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie vooral een luisterend oor. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon hulp en ondersteuning bieden bij het doen van een melding of een klacht.

Geheimhoudingsplicht

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met uw/jouw informatie. De vertrouwenspersoon mag niets doen met de informatie die jij geeft zonder uw/jouw toestemming. De vertrouwenspersoon zal geen verdere stappen ondernemen zonder overleg. Er worden ook geen inhoudelijke mededelingen gedaan aan de kerkenraad of andere instanties.

Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon

 • Het bieden van een luisterend oor
 • Het nagaan van de melding
 • Samen zoeken naar een goede aanpak
 • Het begeleiden van de melder van het ongewenst gedrag naar een oplossing toe
 • Inzichtelijk krijgen of een doorverwijzing noodzakelijk of wenselijk is
 • Indien nodig doorverwijzen naar de juiste instanties
 • Het geven van voorlichting over ongewenst gedrag (indien gewenst)
 • Het (anoniem) rapporteren van meldingen en klachten aan de kerkenraden zodat evaluatie en aanpassing van het gevoerde beleid kan plaatsvinden. E.e.a. is niet terug te voeren op individuele betrokkenen


Wat doet een vertrouwenspersoon niet?

 • Doet niet aan waarheidsvinding
 • Gaat niet zelf op onderzoek uit
 • Is niet de oplosser van het probleem
 • Is geen mediator
 • Is geen therapeut, pastorale medewerker, geen advocaat en geen rechercheur
 • Is niet het aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

De vertrouwenspersonen zijn: 

 • Mw. H.N.J. (Jansje) van Voorthuijsen
 • Dhr. W.M. (Chiel) de Waal

U kunt hun telefoonnummers vinden in de kerkapp.