Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Kerkbeheer

Het College van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente Randwijk beheert de gelden en goederen van de gemeente. Het college bestaat uit twee ouderlingen-kerkrentmeester en één kerkrentmeester.

Het werk van het College van kerkrentmeesters beslaat de volgende terreinen:
* landerijen (beheer, notariële akten, overleg KKG, verkoop van gewas)
* woonhuizen (notariële akten, verhuur, inspectie en onderhoud)
* contacten met diverse personen (predikant, koster, hovenier, organist, aannemers)
* onderhoud van kerkelijke gebouwen en goederen (De Voorhof, mortuarium, kerk, orgel)
* begraafplaats (eigendomsrechten, onderhoud, reglement)
* verhuur (De Voorhof, inventaris)
* financiën (begroting, jaarrekening, salarissen, verzekeringen, subsidies)
* overlegsituaties (gemeente Overbetuwe, kerkenraad, verenigingen, provinciale en landelijke vergaderingen)

Bankgegevens Kerkbeheer:
Rabobank NL56 RABO 0133 9800 06 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gemeente Randwijk

Samenstelling College van kerkrentmeesters:
* Ouderling-kerkrentmeester J. van Voorthuijsen - secretaris; ###a2Vya3JlbnRtZWVzdGVyc3JhbmR3aWprQGdtYWlsLmNvbQ==###
Ouderling-kerkrentmeester C.G.J. Vermeer - 
* Kerkrentmeester J.H.W. Jansen - penningmeester

Het College van kerkrentmeesters wordt in haar werk bijgestaan door een Commissie van bijstand.
Deze bestaat uit de volgende lidmaten:
* H. de Waal
* H. Heenck
* J. Floor
* G. Budding
* vacature