Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Zending

De kerkenraad heeft een visie op het zendingswerk vastgesteld. Daarin wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente en individuele gemeenteleden beschreven, alsmede opdracht en doel zoals Jezus Christus ons dat leert in de Bijbel: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. De kern van ons denken en doen zal steeds barmhartigheid en mededogen zijn met de onbekeerde medemens: kijken met de ogen van Jezus, zou je dat kunnen noemen.

Vanuit deze opdracht wil de zendingscommissie de gemeente stimuleren in het meeleven met het werk van de zending in binnen- en buitenland en in ons eigen dorp. Dit doen we door o.a. de volgende activiteiten:

  • Organiseren (indien mogelijk) van een gemeentebijeenkomst over het thema zending
  • Bezoeken van nieuwe inwoners van Randwijk
  • Postzegel- en kaartenactie ten bate van de GZB
  • Verkoop van het GZB-dagboek “Een handvol koren”
  • Deelname aan de Open Monumentendag
  • In samenwerking met andere geledingen binnen de gemeente verspreiden van evangelisatiemateriaal rond Kerst en Pasen.