Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur

Zending

De zendingsopdracht van Christus luidt: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." Vanuit deze opdracht wil de zendingscommissie de gemeente stimuleren in het meeleven met het werk van de zending in binnen- en buitenland en in ons eigen dorp. Dit doen we door o.a. de volgende activiteiten:
Organiseren van een gemeentebijeenkomst over het thema zending
* Bezoeken van nieuwe inwoners van Randwijk
* Postzegel- en kaartenactie ten bate van de GZB
* Verkoop van het GZB-dagboek “Een handvol koren”

 

Binnen de zendingscommissie bestaan momenteel twee vacatures, nl. die van voorzitter en van secretaris. In dit seizoen wil de kerkenraad graag eerst aandacht geven aan het opnieuw doordenken van een visie op het werk van de zendingscommissie en daarna de genoemde vacatures vervullen.