Hervormde-Gemeente-Randwijk

Info

De kerkbode "In en om de Hervormde Kerk"

In samenwerking met de Hervormde Gemeenten Zetten-Andelst en Valburg-Homoet wordt om de 14 dagen een kerkblad uitgegeven. Hierin vindt u de tijden van de kerkdiensten en de gemeenteberichten van de Hervormde Gemeente Randwijk. Artikelen voor de kerkbode (namens verenigingen e.d.) dienen uiterlijk zaterdags voor de verschijning van het kerkblad ingeleverd te worden bij de predikant.

Huwelijksjubilea

Huwelijksjubilea van 25, 30, 35, 40 jaar enz. worden vermeld in de Kerkbode. In de eredienst zal de Heere hiervoor ook de dank worden gebracht. Tevens brengt de predikant een bezoek aan huis, met uitzondering van de jubilea van 30 en 35 jaar.

Verjaardagen

De verjaardagen van gemeenteleden worden vanaf 70 jaar vermeld in de kerkbode. Tevens zal de predikant ter gelegenheid hiervan een bezoekje bij u brengen.

Verjaardagsfonds

Alle leden ontvangen een kaart en een briefje met felicitaties namens de kerk. Er is ook een verjaardagszakje bijgevoegd, deze gave is bestemd voor het kerkenwerk in Randwijk. Voor elke maand is er een vrijwilliger die de adressen langs gaat om de enveloppe te bezorgen en, indien mogelijk, het verjaardagszakje mee terug te nemen.

Kerkschoonmaak

Volgens een rooster wordt er elke week aandacht besteed aan de schoonmaak van de kerk. Deze schoonmaak gebeurt door vrouwelijke gemeenteleden. Het ligt in de bedoeling om in de wintermaanden eens in de drie weken de vloer van de "Voorhof" schoon te maken. Dit zal gebeuren als er zich voldoende mannelijke gemeenteleden hebben aangemeld.

Ouderenbezoek

Ouderen in de gemeente worden benaderd of er behoefte is voor een bezoek.
De bezoeken die over een aantal bezoekdames verdeeld zijn, worden een keer in de twee maanden gedaan.
Tijdens zo'n bezoek wordt het blad Licht in de avond uitgereikt.
Licht in de avond is een pastoraal blad waarin gewezen wordt op de rijkdom van Gods woord.

naar het begin van de pagina