Hervormde-Gemeente-Randwijk

Zendingscomissie

Het doel van de zendingscommissie is de gemeente te stimuleren in het meeleven met het werk van de zending in binnen- en buitenland.

De commissie tracht dat te bereiken door een aantal activiteiten, te weten:
  • Een jaarlijkse gemeenteavond, die in het teken staat van zending.
  • Informatie doorgeven middels folders of via de kerkbode over de G.Z.B. en de I.Z.B.
  • Ledenwerving voor de G.Z.B. en de I.Z.B.
  • Het ondersteunen van een zendingsechtpaar middels het GZB-project “Deelgenoten”, contacten met hen onderhouden en het verspreiden van rondzendbrieven.
  • Dagboek en/of kalenderverkoop van “Een handvol koren”.
  • Bezoeken van nieuwe inwoners van Randwijk ter kennismaking en evt. informatie verstrekken van de Hervormde Gemeente.
  • Postzegel- en kaartenactie ten bate van de GZB
  • Het verspreiden van de “Echo”van de I.Z.B. 2 keer per jaar aan alle inwoners van Randwijk.

De commissie hoopt haar activiteiten komende seizoenen voort te zetten en mee gestalte te geven aan de zendingsopdracht van Christus:

"Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes;
lerende hen onderhouden alles, wat ik u geboden heb"

naar het begin van de pagina